Poppers Winkel
Nederlands English Deutsch
Uw account
Winkelwagen
Kassa
Nieuw Amsterdam Poppers

Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid (begin)

Het annuleringsrecht geldt alleen voor consumenten in de vorm van natuurlijke rechtspersonen; dit zijn uitsluitend personen die niet op basis van uitoefening van hun beroep een koopcontract met ons afsluiten.

Recht van annulering

U heeft het recht om binnen een termijn van twee weken (veertien kalenderdagen) zonder opgaaf van reden uw contract met ons te ontbinden. Deze annuleringsperiode begint op de dag waarop u of een derde, door u aangewezen partij de gehele levering dan wel het laatste deel van de levering in ontvangst heeft genomen.

U bent verplicht om ons door middel van een duidelijk, ondubbelzinnig schrijven per post dan wel per e-mail te informeren over uw besluit om van het annuleringsrecht gebruik te maken. Hiervoor kunt u onderstaand annuleringsformulier gebruiken, dit bent u echter niet verplicht.

Klik hier om het annuleringsformulier als pdf te openen.

De retourzending moet binnen de annuleringstermijn worden verzonden aan:


E-Mail: contact@skylinegmbh.com

Gevolgen van annulering

Indien u uw contract met ons ontbindt, zijn wij verplicht de door u aan ons gedane betalingen, inclusief verzendkosten (maar exclusief extra verzendkosten die kunnen ontstaan doordat u een andere verzendmanier dan de door ons aangeboden en prijsvriendelijke standaardmanier heeft uitgekozen) te restitueren. Deze restitutie vindt binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van uw annuleringsschrijven plaats.

De terugbetaling geschiedt op eenzelfde manier als de oorspronkelijke betaling, tenzij met u nadrukkelijk iets anders is overeengekomen. Aan de restitutie zijn geen kosten verbonden. Indien het besluit om producten te retourneren door de koper wordt genomen, dan moet deze ook de kosten voor de retourzending dragen. Ons is het recht voorbehouden om terugbetaling uit te stellen tot het moment waarop de verzending door ons retour wordt genomen of tot het moment waarop u ons een verzendbewijs toont, afhankelijk van welk moment het eerst plaatsvindt.

De te retourneren producten moeten in elk geval worden verzonden binnen veertien dagen vanaf het moment waarop wij door u over de annulering zijn ingelicht. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies indien u bij het inspecteren van de staat, functies en/of eigenschappen van de producten op een niet-noodzakelijke manier met de producten bent omgegaan.

Uitzonderd van annulering

Het annuleringsrecht geldt niet voor producten
- die om gezondheids- en/of hygiŽnische redenen verzegeld zijn verpakt en waarvan de verpakkingsverzegeling is verbroken;
- die slecht- of onscheidbaar met andere producten zijn gecombineerd/vermengd;
- die software, beeld- en/of geluidsopnamen zijn/bevatten.

Annuleringsbeleid (einde)

Terug